Reglement vakantiehuis

Aankomstregeling

Bij aankomst wordt de inventaris samen met de eigenaar overlopen en wordt de plaatsbeschrijving door beide partijen getekend voor akkoord. Het ondertekenen van de plaatsbeschrijving houdt automatisch in dat u zich akkoord verklaart met het huisreglement en de inventaris.

Na aankomst heeft u dan nog 2h de tijd om eventuele schade die door u vastgesteld wordt te melden aan de eigenaar of beheerder per mail naar info@hetstrooienhoedje.be , zo niet worden deze te uwer laste aanzien.

Vertrekregeling

Maak een afspraak met de eigenaar hoe laat u precies de vakantiewoning wenst te verlaten. ( voor 10u).

De gewone controle van de woning gebeurt voor het verlaten van het huis bij de overhandiging van de sleutels aan de eigenaar.

Bepaalde schade kan enkel tijdens de grondige eindschoonmaak worden vastgesteld. Wij behouden ons het recht toe om een definitieve plaatsbeschrijving op te maken wanneer deze uitgevoerd is.

Het verhuurde eigendom wordt voor ingebruikname volledig gepoetst.

Bij het verlaten van de woning dient het huis terug opgeruimd afgeleverd te worden. De schoonmaak van het huis is inbegrepen in de prijs, doch u wordt geacht het huis in perfecte staat van netheid achter te laten.

 • De ruimtes vegen
 • Vaatwasser leegmaken. Pannen, servies en bestek afgewassen terug op hun plaats opbergen
 • Huishoudelijke toestellen (frigo’s, oven, microgolf, kookplaat, kleine huishoudelektro,…) schoonmaken en op de voorziene plaats zetten
 • Afval sorteren zoals beschreven
 • Vuilnisbakken spoelen
 • De lakens van de bedden afhalen en op de grond deponeren in de hall op het gelijkvloers.
 • Het toilet fatsoenlijk achterlaten
 • Ramen en deuren sluiten
 • Alle lichten doven

Indien bij uw vertrek vastgesteld wordt dat de vaatwasser niet leeg is, dat huishoudelijke toestellen niet schoongemaakt zijn of eventuele andere inbreuken tegen voorgaande regels, dan zal per item dat niet in orde is en per toestel dat niet gereinigd is 25 euro van uw waarborg in mindering gebracht worden.

Indien de woning en/of tuin bij het vertrek in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 33 euro per uur, hetgeen eveneens van de waarborg zal worden afgehouden.

Alle reële schade en alle ontbrekende huisraad of meubelstukken zullen worden aangerekend op de waarborg en indien deze niet volstaat ter dekking van alle kosten, op de huurder worden verhaald.

Afvalverwerking

De huurder verbindt zich ertoe om zijn afval correct te sorteren volgens de beschreven procedure. De Gemeente Koksijde hanteert strenge regels voor afvalsortering en voorziet boetes wanneer huisvuil niet correct gesorteerd wordt.

Bij vertrek: vuilnisbakken in de keuken en toilet ledigen en spoelen.

 • Restafval

Restafval allemaal in de zwarte container gooien (oprit)

o Ophaling is op VRIJDAG morgen: zwarte container aan straat zetten aub

o Na ophaling zwarte container terug op de hier voorziene plaats zetten

keuken en groen afval in de daar voorziene groene container .

Buiten het hek plaatsen voor ophaling op vrijdagmorgen .

 • Glas

De dichts bijgelegen glascontainers bevinden zich in de kerkhofstraat. (wit en gekleurd glas)

 • PMD

o sorteren in de voorziene bak onder het afdak achteraan het huis of zo nodig in extra PMD zakken (blauwe kleur)

o dop afdraaien van plastieken flessen, drankkartons uitvouwen, blikken samendrukken

 • Karton en papier: uitvouwen en in de voorziene bak in het tuinhuis sorteren

Blijft er restafval achter binnen in de woning bij uw vertrek of werd het afval niet gesorteerd zoals hiervoor beschreven, dan brengen wij 25 euro van de waarborg in mindering.

Schade of ongeval

Neem zo snel mogelijk contact op met de eigenaar om vaststellingen te doen en om te overleggen hoe verder te handelen. U bent verantwoordelijk voor het gedrag van alle gasten. In geval van schade veroorzaakt door u of uw gasten bent u burgerrechtelijk aansprakelijk. De schadeloosstelling is voor uw rekening.

Het verhuurkantoor noch de eigenaar kan aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen in geval van onjuist gebruik van het vakantiehuis of andere faciliteiten die te uwer beschikking worden gesteld.

Signaleer eventuele onvolkomenheden direct bij aankomst en meld dit binnen 2 uur aan de eigenaar en vul het schadeformulier in. Zodat u aan het eind van het verblijf niet aansprakelijk gesteld wordt.

Veiligheid van kinderen

Uw kinderen kennen het vakantiehuis en de mogelijke gevaren niet. Het is aan te raden om samen met hen het huis te verkennen en hen te wijzen op enkele basisregels

 • Niet rennen op de trappen
 • Niet met de deuren spelen
 • Nooit zonder toezicht het domein verlaten, ook niet om vlug een bal die op straat terechtkwam terug gaan halen

Laat uw kinderen nooit zonder toezicht achter

Huisdieren

Huisdieren zijn toegelaten in de vakantiewoning .

Energieverbruik

Wees proactief en zuinig met energie in uw vakantiehuis.

 • Gebruik de thermostaat om de temperatuur te regelen
 • Laat vensters niet langdurig open staan wanneer de verwarming is ingeschakeld
 • Schakel het licht uit wanneer een ruimte niet gebruikt wordt
 • Verspil geen water

Kortom, deze alledaagse dingen die u bij u thuis toepast gelden ook in de vakantiewoning.

Privé-ruimte

Geen ruimten of kasten openen die met een sleutel afgesloten en dus voor privédoeleinden bestemd zijn. (zolderkamer boven rechts)

Maximum capaciteit 6 personen

Omwille van brandveiligheid mag het aantal vakantiegangers nooit de maximum capaciteit van6 personen overschrijden. Indien tijdens het verblijf of bij het vertrek moest blijken dat er meer personen dan overeengekomen in het vakantie huis verbleven, zal er een bijkomend bedrag van 150 euro per extra aanwezige persoon aangerekend worden en afgetrokken van de waarborg.

Auto’s, tenten, mobilhomes

Parkeer geen voertuigen buiten de daarvoor voorziene ruimte. Het plaatsen van tenten, mobilhomes, caravans of eender welke vorm van tijdelijk onderdak is verboden op het terrein van de vakantiewoning.

Indien deze toch vastgesteld worden op het domein zal 150 euro extra aangerekend worden. Het aansluiten van een elektriciteitssnoer van een mobilhome op het elektriciteitsnet van de vakantiewoning is eveneens verboden, ongeacht of de mobilhome op het terrein of op straat staat. Bij vaststelling van aftappen van elektriciteit zal 50 euro van de waarborg in mindering gebracht worden.

Bezoek van de verhuurder en kleine onderhoudswerkzaamheden

Het is de verhuurder of zijn afgevaardigd beheerder toegestaan door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden. Dit recht moet rekening houden met het privé leven van de huurder en met mate uitgevoerd.

Bij vaststelling van overtredingen behoudt de eigenaar zich het recht om onmiddellijk meer uitleg te vragen aan de huurder en verder de gepaste actie te ondernemen.

Het is de verhuurder toegestaan om na afspraak met de huurder kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zijnde bv. kleine herstellings- of onderhoudswerken.

Algemene bepalingen

Roken is verboden binnen in het huis.

Het is ten strengste verboden om tijdens het verblijf in het huis gebruik te maken van drugs en verboden middelen zelfs indien deze voor eigen gebruik zijn.

Het is verboden om het vakantiehuis te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen en vrijgezellenfeesten te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen en de rust van de omgeving te bewaren. In het geval van overtreding van deze voorwaarden zal onmiddellijk overgegaan worden tot verplichte verlating van de woning met het inschakelen van de nodige instanties indien nodig.

De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai overlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22:00 uur verbiedt.

Gelieve geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, tafels – te verplaatsen a.u.b. Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadigingen van vloeren, muren en meubels; gelieve deze dus op hun plaats te laten staan.

Het is niet toegestaan om hout of een vuurtje te maken in de tuin!! Denk aan de rieten overkapping!!

Gebruik van vuurwerk is niet toegestaan op het domein.

Aansprakelijkheid eigenaar

De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.

De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie enz. Evenmin kan de eigenaar niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water en elektriciteit, indien dit het resultaat is van regenval, bliksem, tussenkomst van derden, etc. . de eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuigen, alsook voor kosten voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging.

Toiletten en afvoer

Niets in de toiletten, badkuip, douches, wastafels of andere afvoeren werpen (geen tampons, maandverbanden, luiers, inlegkruisjes). Verder geen milieuschadelijke schoonmaakmiddelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de toiletten werpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen! Indien er een verstopping veroorzaakt wordt door een verkeerdelijk gebruik v/h toilet dan zal er 150 euro van de waarborg afgehouden worden.

Bijkomende kosten

Het verbruik van elektriciteit en water is berekend op 4,00€ per dag.

Indien er te veel verbruik moest geconstateerd worden zullen dan de volgende tarieven van toepassing zijn:.

 • Elektriciteit 0,60 euro/KWh
 • Water: 6 euro/m3

Aansprakelijkheidsverzekering

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheid verzekering (familiale verzekering).

 

Last but not least

Geniet en geniet van je verblijf in deze prachtige omgeving.

HET STROOIEN HOEDJE

André Geryllaan 9
8670 Oostduinkerke

info@hetstrooienhoedje.be
BE75 9731 6024 5751

IN HET KORT

Welkom in het vakantiehuis “het strooien hoedje”. Het heeft de naam te danken aan het rieten dak. Strooien hoedje voor het huis en je kan er uren genieten van de zon met je strooien hoedje.

De woning is gelegen in het natuurreservaat “de "Oostvoorduinen” en op 2km afstand van de zee.

Ⓒ Copyright 2019 Het strooien hoedje - Gemaakt door Leen Philips